Banner

Bi thiếc-Solder balls SAC305 Mới

Giá: 2,100,000 VND

  • Hàn Quốc
  • SAC305
  • 12 Tháng
  • TT
  • 2 Tuần
  • Lọ

Nhà cung cấp

Bi chì / Chì bi (Solder ball) SAC305 

Sn96.5Ag3.0Cu0.5 

Chức năng chính của bóng hàn (bi chì) là kết nối các chip và dây bán dẫn với bảng PCB và gửi tín hiệu điện tử được truyền qua hệ thống. Kích thước của các quả bóng hàn được sử dụng trong lĩnh vực lắp ráp IC là từ 0,15mm đến 0,76mm. Thông thường, có năm loại bóng hàn: Bóng hàn chung (điểm nóng chảy là từ 180oC ~ 316oC); Bóng hàn nhiệt độ thấp (bao gồm bismuth hoặc indium, điểm nóng chảy là từ 95oC ~ 135oC); Bóng hàn nhiệt độ cao (điểm nóng chảy là từ 95oC ~ 135oC); Độ bền mỏi của bóng hàn có độ tinh khiết cao (điểm nóng chảy từ 178oC đến 183oC) và bóng hàn không chì (thành phần chì nhỏ hơn 0,1%)

 

Liên hệ