Banner

Bộ lập trình PLC Fatek – Giá tốt - Hàng chính hãng - Giao hàng toàn quốc Mới

Giá: 900,000 VND

  • Đài Loan
  • FATEK
  • 12 tháng
  • Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • giao ngay khi đặt hàng

Nhà cung cấp

Bộ lập trình PLC Fatek sử dụng để lập trình cho các dòng PLC của Fatek như: FBS-MU, FBS-MA, FBS-MC... 

Model bộ lập trình PLC Fatek:

Bộ lập trình PLC B1 10MR2-D24

Bộ lập trình PLC B1 14MT25-D24

Bộ lập trình PLC B1 14MR2-D24

Bộ lập trình PLC B1 20MR2-D24

Bộ lập trình PLC B1 20MT25-D24

Bộ lập trình PLC B1 24MR2-D24

Bộ lập trình PLC B1 24MT25-AC

Bộ lập trình PLC B1 24MT25-D24

Bộ lập trình PLC B1 CM2

Bộ lập trình PLC FBS CB2

Bộ lập trình PLC B1 CM5

Bộ lập trình PLC B1 CM25

Bộ lập trình PLC B1 L2A1D

Bộ lập trình PLC B1 L2DA

Bộ lập trình PLC B1 L4AD

Bộ lập trình PLC FBE 20MC

Bộ lập trình PLC FBE 20MCR

Bộ lập trình PLC FBE 28MCR

Bộ lập trình PLC FBE 40MA

Bộ lập trình PLC FBS 2DA

Bộ lập trình PLC FBS 2LC

Bộ lập trình PLC FBS 2TC

Bộ lập trình PLC FBS 4DA

Bộ lập trình PLC FBS 4A2D

Bộ lập trình PLC FBS CB5

Bộ lập trình PLC FBS 6AD

Bộ lập trình PLC FBS 6TC

Bộ lập trình PLC FBS 8X

Bộ lập trình PLC FBS 8XYR

Bộ lập trình PLC FBS 8YR

Bộ lập trình PLC FBs 10MAT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 10MAR2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 10MCR2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 10MCT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 14MAR2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 14MAT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 14MCT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 14MCR2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBS 16XYR

Bộ lập trình PLC FBS 16YR

Bộ lập trình PLC FBs 20MAR2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 20MAT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBS 20MCT2-AC

Bộ lập trình PLC FBS 20MCR2- AC

Bộ lập trình PLC FBS 20MNR2-AC

Bộ lập trình PLC FBS 20MNT2-AC

Bộ lập trình PLC FBS 20X

Bộ lập trình PLC FBS CB22

Bộ lập trình PLC FBS CM22

Bộ lập trình PLC FBS 24MAR2-AC

Bộ lập trình PLC FBs 24MCR2-AC

Bộ lập trình PLC FBs 24MAT2-AC

Bộ lập trình PLC FBs 24MCT2-AC

Bộ lập trình PLC FBS 24X

Bộ lập trình PLC FBS 24XYR

Bộ lập trình PLC FBS 24XYR-AC

Bộ lập trình PLC FBS CB25

Bộ lập trình PLC FBS CM25

Bộ lập trình PLC FBS CM25C

Bộ lập trình PLC FBs 32MAR2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 32MAT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 32MCR2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 32MCT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBs 32MNT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBS 40MAR2 AC

Bộ lập trình PLC FBS 40MCR2 -AC

Bộ lập trình PLC FBS 40MCT2 -AC

Bộ lập trình PLC FBS 40XYR

Bộ lập trình PLC FBS 40XYT

Bộ lập trình PLC FBs 44MNT2 -AC 

Bộ lập trình PLC FBS CB55

Bộ lập trình PLC FBS CM55

Bộ lập trình PLC FBS 60MAR2-AC

Bộ lập trình PLC FBS 60MCR2-AC

Bộ lập trình PLC FBS 60MCT2-AC

Bộ lập trình PLC FBS 60MCJ2-AC

Bộ lập trình PLC FBS CBE

Bộ lập trình PLC FBS EPW-AC

Bộ lập trình PLC FBS PACK

Bảo hành 12 tháng, giảm giá khi mua số lượng nhiều

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

  • Tel: 08-6297 4701 – 02 – 03

  • Hotline: 0903 733 151  – 0983 533 151

  • Email: dhl0917633151@gmail.com Web: dhlvn.com 

Liên hệ