Banner

Bộ lập trình PLC LIYAN Mới

Giá: Liên hệ

  • Trung Quốc
  • PLC LIYAN
  • 12 tháng
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • giao hàng toàn quốc nhanh chóng - an toàn

Nhà cung cấp

Thông tin bộ lập trình PLC LIYAN:

Bộ lập trình PLC EX 0N 16MR
Bộ lập trình PLC EX 0N 32MR
Bộ lập trình PLC EX 1N 1PG
Bộ lập trình PLC EX 1N 2DA
Bộ lập trình PLC EX 1N 2LD
Bộ lập trình PLC EX 1N 2PT
Bộ lập trình PLC EX 1N 4AD
Bộ lập trình PLC EX 1N 4TC
Bộ lập trình PLC EX 1N 8AD
Bộ lập trình PLC EX 1N 8TC
Bộ lập trình PLC EX 1N 14MT
Bộ lập trình PLC EX 1N 16ER
Bộ lập trình PLC EX 1N 16EX
Bộ lập trình PLC EX 1N 16EYR
Bộ lập trình PLC EX 1N 16EYT
Bộ lập trình PLC EX 1N 16MR
Bộ lập trình PLC EX 1N 24MR
Bộ lập trình PLC EX 1N 24MT
Bộ lập trình PLC EX 1N 32ER
Bộ lập trình PLC EX 1N 32MR
Bộ lập trình PLC EX 1N 32MT 
Bộ lập trình PLC EX 18050265
Bộ lập trình PLC EX 1N CTOL
Bộ lập trình PLC EX 1N LTOC
Bộ lập trình PLC EP 1N 314T
Bộ lập trình PLC EX 1S 2AD
Bộ lập trình PLC EX 1S 2LD
Bộ lập trình PLC EX 1S 2TC
Bộ lập trình PLC EX 1S 8ER
Bộ lập trình PLC EX 1S 8EX
Bộ lập trình PLC EX 1S 8EYR
Bộ lập trình PLC EX 1S 8EYT
Bộ lập trình PLC DC 2N 16MR
Bộ lập trình PLC EX 232 BD(RS)
Bộ lập trình PLC EX 485LNK
Bộ lập trình PLC EX 485BD
Bộ lập trình PLC EX RM0808R

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC
• Tel: 08-6297 4701 - 02 - 03 
• Fax: 08-6297 4704 
• Hotline: 0903 733 151 - 0983 533 151 
• Email: thaibinhdhl@gmail.com 
• Web: dhlvn.com – dienhiepluc.com

Công ty chúng tôi hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
*** Ngoài ra còn có các dòng sản phẩm khác tại trang Web của Công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

Liên hệ