Banner

Bộ rây sàng cốt liệu Mới

Giá: Liên hệ

  • Trung Quốc
  • 12 tháng
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • thỏa thuận

Nhà cung cấp

Thông tin bộ rây sàng cốt liệu:

Xuất xứ : Nanjing – Trung Quốc
Bộ sáng thí nghiệm dùng để thí nghiệm trong công tác xác định thần phần hạt, sàng thí nghiệm cát D200mm được nhập khẩu từ Trung Quốc phù hợp các tiêu chuẩn chung trong thí nghiệm
Sàng D200mm; 10,0 mm
Sàng D200mm; 5,000 mm
Sàng D200m;  2,000 mm
Sàng D200mm; 1,000 mm
Sàng D200mm; 0,5mm
Sàng D200mm; 0,25mm
Sàng D200mm; 0,100 mm
Sàng D200mm; 75,0 mm
Sàng D200mm; 60,0 mm
Sàng D200mm; 50,0 mm

Liên hệ