Banner

Công tắc thoát Mới

Giá: Liên hệ

  • Hàn Quốc
  • liên hệ
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • thỏa thuận
  • liên hệ

Nhà cung cấp

Sử dụng công tắc thoát: Công tắc thoát được sử dụng để kết nối và ngắt kết nối đường dây điện. Nó được lắp bên trong cửa khi hệ thống kiểm soát ra vào được lắp đặt.

Công tắc tiếp xúc: 120x40x15mm / 138x40x13,5mm

Công tắc chôn: 114x69mm / Công tắc chôn hộp đơn

Liên hệ