Banner

Dầu nhớt động cơ xe máy JP.Scooter 15W-40/SM

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 29/06/2018 17:09

JP.Scooter 15W-40/SM là sản phẩm dầu nhớt dùng cho động cơ xe tay ga 4 thì phù hợp với tiêu chuẩn của các nhà chế tạo động cơ HONDA, YAMAHA, SUZUKI,... Được pha chế từ dầu gốc và phụ gia cao cấp của Mỹ, Nhật Bản. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 15W-40, cấp chất lượng API SM và JASO MB. Bao bì ở 20°C: 0,8 lít; 1,0 lít.

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu nhớt động cơ JP.POWONE 20W-50

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 29/06/2018 17:07

JP.POWONE 20W-50 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có hoặc không có turbo tăng áp và động cơ xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-50, cấp chất lượng API CI-4/SL - Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 200 lít

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu nhớt động cơ JP.TAIYO 20W-50

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 29/06/2018 17:06

JP.TAIYO 20W-50 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có hoặc không có turbo tăng áp và động cơ xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-50, cấp chất lượng API CF-4/SG

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Mỡ bôi trơn công nghiệp JP.Grease L3

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 29/06/2018 17:06

JP.Grease L3 là mỡ bôi trơn đa dụng được khuyên dùng cho các thiết bị công nghiệp và ô tô, được sử dụng cho ổ bi, ổ trượt, bánh răng, ... xe hoạt động trong điều kiện làm việc khắc nghiệt... Bao bì ở 20°C: 17 kg; 170 kg.

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu động cơ đa cấp JP.TAIYO 15W-40

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 27/06/2018 14:01

JP.TAIYO 15W-40 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có hoặc không có turbo tăng áp và động cơ xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 15W-40, cấp chất lượng API CF-4/SG.

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu động cơ đa cấp JP.NIC SUPER 20W-50

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/06/2018 16:43

JP.NIC SUPER 20W-50 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có tải trọng và điều kiện làm việc trung bình, nén nạp khí tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-50, cấp chất lượng API CF/SF.

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu động cơ đơn cấp JP.MAX 50

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/06/2018 08:34

JP.MAX 50 là dầu động cơ đơn cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có tải trọng và điều kiện làm việc trung bình, nén nạp khí tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 50 HD, cấp chất lượng API CF/SF - Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu động cơ đa cấp JP.POWONE 20W-50

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/06/2018 08:30

JP.POWONE 20W-50 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có hoặc không có turbo tăng áp và động cơ xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-50, cấp chất lượng API CI-4/SL

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu cầu số TMF-140EP

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 25/06/2018 08:28

TMF-140EP là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API GL-5 - Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 200 lít

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu cầu số TMF-90EP

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 22/06/2018 14:47

TMF-90EP là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API GL-5

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu truyền động - JP.TMF-EP

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 22/06/2018 14:42

JP.TMF -EP là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API GL-5

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu bánh răng công nghiệp - JP.WAY VG 320

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 22/06/2018 14:20

JP.WAY VG 320 là dầu bánh răng công nghiệp thông thường được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động hở phù hợp với tiêu chuẩn HH. Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu bánh răng công nghiệp - JP.WAY VG 220

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 22/06/2018 14:17

JP.WAY VG 220 là dầu bánh răng công nghiệp thông thường được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động hở phù hợp với tiêu chuẩn HH.

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu nhớt bánh răng công nghiệp - Gear Oil 150EP

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 22/06/2018 11:08

Gear Oil 150EP là dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động kín, chịu tải trọng, phù hợp với tiêu chuẩn HH. - Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít.

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu bánh răng công nghiệp Gear Oil 220EP

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 22/06/2018 11:05

Gear Oil 220EP là dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động kín, chịu tải trọng, phù hợp với tiêu chuẩn HH.

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu nhớt động cơ JP.POWONE 15w-40

Xuất xứ: Khác
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 20/06/2018 16:15

JP.POWONE 15w-40 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có hoặc không có turbo tăng áp và động cơ xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-50, cấp chất lượng API CI-4/SL - Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 200 lít

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu cầu hộp số TMF-85W-140EP

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 20/06/2018 10:59

Dầu cầu hộp số TMF-85W-140EP là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API GL-5 - Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 200 lít

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Dầu thủy lực JP.Hydraulic 32, 46, 68

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 20/06/2018 10:23

Dầu thủy lực JP.Hydraulic 32, 46, 68 là dầu thủy lực có kẽm thông thường được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống thủy lực phù hợp với tiêu chuẩn DIN51524-2HLP.

Công ty cổ phần Việt Nhật JPWAY
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Thiết bị điều chế Giaven | Dung dịch khử trùng Natri hypolorit

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 29/08/2017 09:56

Cung cấp thiết bị điều chế Giaven | dung dịch khử trùng Natri hypolorit. An toàn cho người sử dụng. Vận hành, bảo dưỡng đơn giản. Độ bền cao, chất lượng ổn định

Công nghệ điện phân nước lấy Hidro và oxy hợp chất để tiết kiệm xăng cho ô tô = 30%

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: Liên hệ
Ngày đăng: 02/08/2017 16:22

Khi ô tô chạy, máy phát điện của ô tô luôn phát điện để phục vụ cho đèn và còi, ắc quy của ô tô đã sạc đủ thì điện phát ra bỏ đi tới 90% ta dùng 1 bình ắc quy phụ để nạp điện thừa của máy phát điện ô tô bỏ đi, bình ắc quy phụ này sẽ cấp điện cho bộ phận điện phân sản xuất khí hidro và oxy, khí này được đưa vào buồng đốt để tiết kiệm xăng - 30% (chỉ với loại xe không có hộp đen).

Doanh nghiệp tư nhân Khánh Hòa
Thành viên vàng
Việt Nam - Hải Phòng

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.