Banner

Dầu đột dập Nhật Bản (Hokoku) Mới

Giá: Liên hệ

  • Nhật Bản
  • HA 2
  • liên hệ
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • thỏa thuận
  • liên hệ

Nhà cung cấp

Giới thiệu dầu đột dập Nhật Bản (Hokoku):

 

+ Không đôi màu và ăn mòn kim loại 
+ Khi sử dụng không có mùi, độ nhớt thấp 
+ Uốn, đấm tấm nhôm và cán nguội.

Liên hệ