Banner

Kim thu sét Ingesco PDC E60

Giá: Liên hệ

  • Khác
  • liên hệ
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • thỏa thuận
  • liên hệ

Nhà cung cấp

Ưu điểm của kim thu sét Ingesco PDC E60:

Kim thu sét Ingesco PDC E60 được thử nghiệm và kiểm định ở dòng sét lên tới 200KA đáp ứng cao với dòng sét tại Việt Nam thường xuyên ở mức 100KA.

100% hiệu quả trong công việc phóng điện tích dẫn sét.

Kim thu sét không có thiết bị điện tử bảo đảm tuổi thọ bền lâu.

Các đặc điểm kỹ thuật vẫn được duy trì, không bị ảnh hưởng sau mỗi lần sét đánh.

Không cần nguồn cung cấp phụ.

Bảo đảm hoạt đông hiệu quả sau mỗi lần sét đánh.

Không cần sự bảo trì đặc biệt nào.

Liên hệ