Banner

Máy khuấy từ gia nhiệt 85-2, max 2400 v/phút, 100oC Mới

Giá: Liên hệ

  • Trung Quốc
  • 85-2
  • 6 tháng
  • Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Nhà cung cấp