Banner

Phần mềm phân hệ mua hàng Mới

Giá: Liên hệ

 • Việt Nam
 • MS271/04
 • Liên hệ trưc tiếp
 • Thỏa thuận
 • Thỏa thuận
 • Liên hệ trực tiếp
 • Không

Nhà cung cấp

Thông tin chi tiết:
- Xử lý đơn hàng
 • Nhập liệu Hoá đơn/ Đơn hàng.
 • Hoá đơn mua hàng, đơn hàng và báo nợ.
 • Loại nghiệp vụ do người dùng định nghĩa
 • Đối trừ theo hoá đơn.
- Mã hoá linh hoạt
 • Bộ mã nhà cung cấp 60 ký tự.
 • Bộ mã sản phẩm 65 ký tự.
 • Không giới hạn tài khoản khách hàng.
 • Không giới hạn sản phẩm.
- Các phép tính trên số liệu
 • Chuyển đổi đơn vị tính từ mua hàng sang Tồn kho.
 • 20 trạng thái tính toán do người dùng định nghĩa trên mỗi nghiệp vụ.
 • Các phép tính dựa trên Khách hàng, mặt hàng hay số lượng.
 • Quản lý đa tiền tệ, chiết khấu , phí và thuế.
 • Khi nhập liệu, cho phép sửa các phép tính đã định nghĩa.
HỆ THỐNG BÁO CÁO
 1. Phiếu nhập kho
 2. Bảng kê phiếu nhập.
 3. Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng, vật tư.
 4. Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập xuất.
 5. Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng.
 6. Tổng hợp hàng nhập kho.
 7. Báo cáo hàng nhập nhóm theo chỉ tiêu bất kỳ.
 8. Sổ chi tiết của một tài khoản.
 9. Danh sách và trạng thái nhà cung cấp và các quá trình mua hàng.
 10. Báo cáo mua hàng.
 11. Báo cáo trạng thái đơn hàng.
 12. Truy vấn theo tiêu thức bất kỳ.
Liên hệ