FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH MTV TM DV Minh Gia Hân Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 29/03/2017 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Đường Tảo - Trehalose, Chất Bảo Quản Tự Nhiên Nisin, Chất kết dính Pullulan, Chất Trợ Lắng Thực Phẩm, Thuốc Mạ Băng Xem thêm Liên hệ