Banner
Hướng dẫn đăng nhập với thành viên NGƯỜI BÁN

Bạn hãy nhấp chuột vào “Đăng nhập” hiển thị trên góc phải của trang chủ

Cửa sổ tiếp theo hiện ra, hãy điền “địa chỉ Email” và “mật khẩu”, sau đó nhấp chuột vào đăng nhập