Banner
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho thành viên NGƯỜI MUA

Bước 1: Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể nhấp chuột vào “Đăng nhập” -> “Quên mật khẩu” và nhập “địa chỉ email” đã đăng ký và “mã bảo vệ” -> Gửi yêu cầu


Sau đó bạn hãy kiểm tra trong email và xác nhận qua đường link gửi kèm và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

Hệ thống sẽ gửi lại email hướng dẫn lấy lại mật khẩu trong mail, bạn kiểm tra mail và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Email bạn dùng để lấy lại mật khẩu phải là email đã từng đăng ký tài khoản trên Ndtex.vn