Banner
So sánh quyền lợi của thành viên VÀNG & FREE
Quyền lợi của thành viên VÀNG & FREE trên Hatex.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ vui lòng liên hệ:

BQT sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị trực tuyến NDtex.vn

Ðịa chỉ:  Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Ðịnh, tỉnh Nam Ðịnh

Ðiện thoại: 0225.757.101 & 3 250.289 || Fax: 0225.757.110

Website: NDtex.vn