Banner

Bộ chuyển đổi SCSI2SD thay thế ổ cứng (HDD) SCSI 50 pins (68,80 pins)

Giá: Liên hệ

  • Khác
  • liên hệ
  • tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • thỏa thuận
  • liên hệ

Nhà cung cấp

Giới thiệu bộ chuyển đổi SCSI2SD thay thế ổ cứng (HDD) SCSI 50 pins (68,80 pins):

Bộ chuyển đổi SCSI2SD được dùng để thay thể các ổ cứng cũ (HDD) chuẩn SCSI 50 pins hoặc 68,80 pins sang dùng thẻ nhớ SD

Dùng trong các máy Dệt công nghiệp Sulzer Ruti G6100, Sulzer Textil G6200; Grosse C13, C15

Đã được cài sẵn phần mềm V4.67 hoặc V4.76 hoặc V5.05 (hoặc phần mềm từ máy đang sử dụng của khách hàng)

Sử dụng và lắp đặt dễ dàng, chỉ cần thay thế đúng vị trí cũ là dùng được luôn.

Thông số:

1. Dùng cable chuẩn 50pin

2. Nguồn nuôi 5VDC

Liên hệ